חיפוש: דולפין 10

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
560025397אקונו היט ספיין אס אלECONO HEAT SPAIN SLחברת חו"לפעילה
513171488מנואל פוח (ס.א.ל) בע"מMANUEL POCH (S.A.L.) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511351413קיו אנד פי בע"מQ AND P LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511315749רמקו תעשיות כימיות בע"מRAMCO CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
511442295שמואל ספיר חברה לבנין בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1