חיפוש: דוד פחיס

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511485187לילית שמירה אבטחה שרותים ונקיון בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1