חיפוש: ג

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512513276איי. אף. סי. ג'יי. אר. מחשבים בע"מI. F. C. J. R. COMPUTERS LTD.חברה פרטיתפעילה
512131632איי. ג'י. אמ. שרות מכולות בינלאומי (1995) בע"מI.G.M. INTERNATIONAL CONTAINERS SERVICES (1995) LTDחברה פרטיתמחוקה
512226143איי. ג'י. אף. הקרן הישראלית לצמיחה יוזמות וניהול בע"מI.G.F. ISRAEL GROWTH FUND PROMOTIONS AND MANAGEMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
515029882איי. ג'י. דבליו. טי. איתנים אחזקות בע"מI. G. W. T. EITANIM HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511953564איי. ג'י. סי. ישראל - גרמניה יועצים בע"מI.G.C. ISRAEL-GERMANY CONSULTING LTD.חברה פרטיתמחוקה
514146802איי. טי. ג'י. איי מד (2008) בע"מI.T.G.I MED (2008) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511603649אינטרנשיונל גרופ טרוול טי. ג'י. אי. בע"מINTERNATIONAL GROUP TRAVEL T. G. I. LTD.חברה פרטיתפעילה
512067042אל. איי. ג'ינס יו.אס.איי. בע"מL.A. JEANS U.S.A. LTD.חברה פרטיתפעילה
560012825אמ. איי. ג'יי. בי. אינטרנשיונל אינבסטמנטס לימיטדM.A.J.B. INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD.חברת חו"לפעילה
511082711אמ. אנד. ג'י. אס. אל. (1985) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511915894אם. ג'. ד. אר. אס בע"מM.J.D.R.S. LTD.חברה פרטיתפעילה
511862948אם. ג'י. אם. ד. - סטאר בע"מM.G.M.D. - STAR LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511411530אם. ג'י. אס. (מנפאואר גרופ סולושנס) בע"מM.G.S. (MANPOWER GROUP SOLUTIONS) LTDחברה פרטיתפעילה
514995596אם. ג'י. בי. כסלו נדל"ן בע"מM. J. B. KISLEV REAL ESTATE LTDחברה פרטיתפעילה
513467811אמ. דבליו. טי. ג'י. בע"מM.W.T.G. LTDחברה פרטיתפעילה
512119157אמ. טי. אי. ג'יי. ו - סי (ישראל) חברה לשווק בע"מM.T.I.J. & - C (ISRAEL) MARKETING COMPANY LTD.חברה פרטיתפעילה
511206765אמ. סי. אי. ג'י. מרצ'נדיזינג חברה לשווק מוצרי יבוא בע"מM.C.I.G. MERCHANDISING CORPORTION OF IMPORTED GOODS LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
511738502אס .אמ. ג'י. אי. אס. שרותי איסוף מידע בע"מS.M.G.I.S. INFORMATION SERVICE LTD.חברה פרטיתמחוקה
511620080אס. אי. אם. ג'יי. יבוא שיווק וסחר בינלאומי בע"מS.I.M.J. IMPORT MARKETING & INTERNATIONAL TRADE LTD.חברה פרטיתמחוקה
511666331אס. אי. ג'י. אר. ידע מערכות בע"מS.I.G.R. KNOWLEDGE SYSTEMS LTD.חברה פרטיתמחוקה