חיפוש: גל כלי עבודה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511224222גל כלי עבודה בע"מGAL TOOLS LTD.חברה פרטיתפעילה
512701343ח.ב.צ. גל כלי עבודה בע"מH.B.Z. GAL WORK TOOLS LTD.חברה פרטיתפעילה
 1