חיפוש: גלילי+ישראל+8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513382192אי.פי. את הום בע"מI.P AT HOME LTDחברה פרטיתפעילה
514538347אילונגה נגרות אחרת בע"מחברה פרטיתפעילה
512789066מאה-חברת הסעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513257386רפאל רינות רואה חשבוןRAPHAEL RINOT C.P.Aחברה פרטיתפעילה
510673932רשאן בעמחברה פרטיתפעילה
514297472ש.ע. גל השקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1