חיפוש: גורדון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510241953קר-בין קבלן בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511830317א. גורדון - יעוץ לניהול ופיתוח מערכות מידע בע"מחברה פרטיתפעילה
510524911ב. גורדון- ע. גרלר בעמחברה פרטיתמחוקה
540124450צמיגור א. צפלר את ש. גורדוןשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
512278607"אדמס אקוויטיס" חברה ליבוא, ליצוא ולשיווק מוצרים בינלאומיים בע"מ"ADAM'S EQUITIES" IMPORT EXPORT AND MARKETING OF INT. PRODUCTS LTDחברה פרטיתפעילה
511681868"חא"י" - חשיפת אמנות ישראלית'HAI" - EXPOSURE OF ISRAELI ARTחברה פרטיתמחוקה
511393142"טפל וסע" שרותי- זמן לטיפול ברכב בע"מחברה פרטיתמחוקה
5108397075 אבניו-אינג' זיגמונד שיוביץ מהנדסים וקבלני בנין בע"מחברה פרטיתמחוקה
5500137915 סטאר - מחנה כדורסל ישראלשותפות מוגבלתמחוקה
511601403CADIMA - ADVANCED CAD/CAM SYSTEMS, (ISRAEL) LTD.חברה פרטיתמחוקה
512910647SELLSO (ISRAEL) LTDחברה פרטיתפעילה
510666639א ח ז שרותים בעמחברה פרטיתמחוקה
510564404א ל מ ז חשמל ובקרה בעמחברה פרטיתמחוקה
512814062א. אייזיק שרותים הנדסיים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512347931א. אלדור 1 בע"מחברה פרטיתפעילה
514004779א. אלקבץ אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
511536716א. גיא בע"מחברה פרטיתמחוקה
510774052א. מרבה יעוץ הדרכה ועריכה בע"מחברה פרטיתמחוקה
513352716א. עובדיה ביצוע עבודות בע"מE. OVADIA WORK PERFORMING LTDחברה פרטיתפעילה
540185501א.א.א. א-א אאגדשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון