חיפוש: גולדה מאיר 10

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513900233אדיר ח.ש. שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
512266883אלומי חב' לעבודות אלומיניום בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513561290ג. עמיתי (2004) בע"מחברה פרטיתפעילה
513425140טופ דאנס בע"מTOP DANCE LTDחברה פרטיתפעילה
513424119סימון שקורי חברה לבנין בע"מחברה פרטיתפעילה
514433499תאדי פיתוח תעשייתי ועסקי בע"מTEDY INDUSTRIAL & BUSINESS DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1