חיפוש: גבעכרמל,חוף הכרמל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511832339יוזמה א.מ. פרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1