חיפוש: בר כוכבה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511909756א. ב. ל. י. חברה למסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
512037227א.ד.ת.ו.מ. (1994) בע"מחברה פרטיתמחוקה
513591065כוכבה בר-אל בע"מחברה פרטיתפעילה
 1