חיפוש: בקר אהרון 1

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513410506אוסטשינסקי עדי החזקות בע"מOSTASHINSKY ADI HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514224740הילה טל (2009) בע"מHILA TAL (2009) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513731984וואנקום בע"מONECOM LTDחברה פרטיתפעילה
515198513לוגורו בע"מLOGURU LTDחברה פרטיתפעילה
510288665נורית - צבי גריגורי מס שש בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
514008788ספרינג ואליו אינהנסמנט בע"מSPRING VALUE ENHANCEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514569417פריויז ונט'רס בע"מPREVIZ VENTURES LTDחברה פרטיתפעילה
514821511פריויז ונט'רס ניהול בע"מPREVIZ VENTURES MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514289263ריסורס הנדסה בע"מRESOURCE ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
 1