חיפוש: בנין בית המרינה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512465402י.ק. החברה האסיינית לשירותי תיירות בע"מY.K. THE ASIAN COMPANY FOR TOURISTS SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
 1