חיפוש: בן סרוק מנחם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515138840א.ר שפע יזמות בע"מA.R SHEFA YAZAMUT LTDחברה פרטיתפעילה
512823188אספרסו בר סייסטה באר-שבע בע"מחברה פרטיתפעילה
513946533י.פ. יעוץ וניהול עסקי מזון בע"מחברה פרטיתפעילה
513207225י.פ. סייסטה קפה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513269167י.פ. רושר ניהול והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
514441633י.ש. פנחס תיווך עלית והשקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512229824נ.י.מ.נ. בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1