חיפוש: בן יהודה 66

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512112319כאן-זה-טוב בע"מKAN-ZE-TOV LTDחברה פרטיתפעילה
540076973מעדני שטילשותפות כלליתמחוקה
513216630ע.ב. כוכב העיר סחר בע"מחברה פרטיתפעילה
513416263פ.י. ברק הפרסום בע"מP.Y. BARAK ADVERTISING LTDחברה פרטיתפעילה
511232415פיצה רצה בע"מחברה פרטיתמחוקה
512858689צ'יינג' בן יהודה 66 בע"מCHANGE BEN YEHUDA 66 LTD.חברה פרטיתפעילה
 1