חיפוש: בן+הלל+14

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513870808אר.ג'י. תכשיטים בע"מחברה פרטיתפעילה
512020447התפוז הגדול בע"מחברה פרטיתמחוקה
510326200חלקה 23 בגוש 6977 בעמחברה פרטיתמחוקה
512149766פאוצ' בע"מPOUCH LTD.חברה פרטיתפעילה
 1