חיפוש: בן+גוריון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514351840א.י.ל סלע תשתיות (2009) בע"מחברה פרטיתפעילה
511549164א.י.ל. סלע 1991 בע"מחברה פרטיתפעילה
512353996א.י.ש.י. שח בע"מחברה פרטיתפעילה
512666173א.כ. שרותי הנהלת חשבונות בע"מA.K. ACCOUNTING SERVICES LTD.חברה פרטיתפעילה
514366905א.ל במק פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
513847038א.ל. הוראה בע"מA.L. TEACHING LTDחברה פרטיתפעילה
513485144א.ל. מימושים בע"מE.L. REALIZATION LTDחברה פרטיתפעילה
514248723א.ל. סקרים בע"מחברה פרטיתפעילה
513750224א.ל. שרותים משפטיים בע"מחברה פרטיתפעילה
513028852א.ליעד יועצים בע"מחברה פרטיתפעילה
512065558א.מ. ארמוזה בע"מחברה פרטיתפעילה
511302465א.מ. בן-דור - סחר בינלאומי בע"מE.M. BEN-DOR - INTERNATIONAL TRADE LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
513735407א.מ. דניאל רהיטים מעוצבים בע"מA.M. DANIEL DESIGNED FURNITURES LTDחברה פרטיתפעילה
515111607א.מ. ויזנפלד נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
513055657א.מ. טכניק בע"מA.M. TECHNIK LTDחברה פרטיתפעילה
515210300א.מ. מולכו בע"מA.M. MOLCHO LTDחברה פרטיתפעילה
514025303א.מ. רוזאל נכסים והשקעות בע"מA.M. ROSAEL PROPERTIES & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514065085א.מ. רום השקעות (2007) בע"מחברה פרטיתפעילה
511779878א.מ.ב. יצור ושיווק רהיטים בע"מחברה פרטיתפעילה
513789313א.מ.ב.ג. שרותי ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה