חיפוש: בלוך דוד 42

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511509150אתיה ע. מורג בע"מחברה פרטיתפעילה
513440420בן - נון פרסום ושווק בע"מחברה פרטיתפעילה
514303890חנן עמית חברת עורכי דין (ח.ע.) 2009חברה פרטיתבפרוק מרצון
513126946סיגמאט המילניום 2001 בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512874991ש.נ.י.ת השקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1