חיפוש: בית חורון 10

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513285767ג''פטו חברה למסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
514847185דן פרי השקעות (ד.פ.) בע"מDAN PERRY INVESTMENTS ( D.P.) LTDחברה פרטיתפעילה
514080092דן פרי שירותי יעוץ סטאטוטורי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1