חיפוש: בית הלל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511166241תוצאות חברה לפרסום בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512006966תידלוק ישיר שיווק מוצרי דלק בע"מחברה פרטיתפעילה
510392442תיכון ברק בעמחברה פרטיתפעילה
512971078ת'ינק ישראל בע"מTHINK ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
513498071תכנים ופיתוח לטלויזיה וקולנוע בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513989525תלם - 2007 שרותי סיעוד בע"מחברה פרטיתפעילה
513032516תלם - משאבי אנוש בע"מחברה פרטיתפעילה
511234825תפרא בע"מTAFRA LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
514373075בית אבא הלל בע"מABA HILEL BUILDING LTDחברה פרטיתפעילה
510351372בית ברחוב הלל 1 בעמחברה פרטיתמחוקה
511589939בית הלל (1991) חברה לשמאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
514108794בית הלל 6 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510002389בית הלל בעמחברה פרטיתמחוקה
510565187בית הלל השקעות בבנין בעמחברה פרטיתמחוקה
514258532בית הלל ניהול ובקרה הנדסית בע"מחברה פרטיתפעילה
514916337בית הלל- ניהול והשקעות בע"מBEIT HILEL - MANAGEMENT AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
510080104בית הלל צייטלין 11 בעמחברה פרטיתמחוקה
510317605בית יוסף - הלל ברחוב יהואש בעמחברה פרטיתמחוקה
510066343בית רח הלל מס 31 חיפה בעמחברה פרטיתמחוקה
510461940הלל, בית ספר להוראת נהיגה בעמחברה פרטיתמחוקה