חיפוש: בורוכוב 33

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515159820הלפי בע"מHELPI LTDחברה פרטיתפעילה
515027332לינואד בע"מLINOAD LTDחברה פרטיתפעילה
513068254מ. הלפרין חברה לבנין בע"מחברה פרטיתפעילה
512288556עמוס עמירן חברה בע"מAMOS AMIRAN COMPANY LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511405870צמרנית אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
513732909ר.א. אדם יהלומים בע"מR.A. ADAM DIAMONDS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513691444ריס ייעוץ ופיתוח עסקי בע"מRISS CONSULTING & BUSINESS DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513847426שלי תר-סע בע"מחברה פרטיתפעילה
 1