חיפוש: בארי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510455462השקעות ישלבו בעמחברה פרטיתמחוקה
514487891ויי.אם.אי.אל 2010 בע"מY.M.E.L 2010 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513448928וינברג גד בע"מחברה פרטיתפעילה
510461775ונדיס בעמחברה פרטיתמחוקה
514606680ורדאטה בע"מVERDATA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510492333ורדית החן בעמחברה פרטיתמחוקה
514263326זמיר שגב שרותי יעוץ בע"מחברה פרטיתפעילה
510429988ח ארביב ובניו בעמחברה פרטיתמחוקה
515191062ח.מ. קפיטל בי פרימיום פרטנרס בע"מחברה פרטיתפעילה
511040750חב' אשבי אנטרפרייזס בע"מחברה פרטיתמחוקה
510254998חברה להשקעות ומימון מפעלי תובלה בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511355471חברת א. י. מעבדות בע"מA.Y. LAB COMPANY LIMITEDחברה פרטיתפעילה
510179351חברת גוש 6043 חלקה 173 בעמחברה פרטיתמחוקה
510138704חברת גוש 6186 חלקה 280 בעמחברה פרטיתמחוקה
510295355חברת חלקה 456 בגוש 6043 בעמחברה פרטיתמחוקה
510295363חברת חלקה 457 בגוש 6043 בעמחברה פרטיתמחוקה
510280142חברת חלקה 633 בגוש 6668 בעמחברה פרטיתפעילה
510205032חברת חלקה 92 בגוש 8267 בעמחברה פרטיתמחוקה
510561913חברת משפחת נעם בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514397744חברת עורכי דין אלון זיוTHE ALON ZIV ADVOCATE COMPANYחברה פרטיתפעילה