חיפוש: בארי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510762750דימו חברה למסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
511156028דיפול בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
513894634דלוון אנטרפרייזס בע"מDELAVENNE ENTERPRISES LTDחברה פרטיתפעילה
512317116דע-מור אספקה רפואית ומדעית בע"מDA-MOR MEDICAL & SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.חברה פרטיתפעילה
510624141דקוטה השקעות בעמחברה פרטיתמחוקה
513312496דר' עמירם ברעם שרותי רפואהחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511634685דרכונית - אשרות ושירותים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512275355ה.מ.ט. מהנדסים בע"מE.M.T. ENGINEERS LTDחברה פרטיתפעילה
514930536ה.מ.ל. סופטוור בע"מH.M.L. SOFTWARE LTDחברה פרטיתפעילה
513308668הגבעה הצפונית (ראשון לציון) בע"מחברה פרטיתפעילה
513288142הגר קוט הפקות בע"מחברה פרטיתפעילה
511509713הוצאת ינשוף בע"מOWL PUBLIHING HOUSE LTDחברה פרטיתמחוקה
511738536הייסטוק בע"מHIGHSTOCK LTDחברה פרטיתפעילה
510282759היכל דירה 615/4 בגוש 6111 בעמחברה פרטיתמחוקה
510204365היכל חלקה 80 בגוש 7137 בעמחברה פרטיתמחוקה
510327661הירקון הכחול גימל בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512315540הל צוהר בנין והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
510837636המוריה אינטרנשיונל בע"מחברה פרטיתמחוקה
514999580הראל נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
510469703השקעות ח.ה.ע. בעמחברה פרטיתמחוקה