חיפוש: א.ת. דרך הים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511986549אשפרה השקעות (1994) בע"מASHPARA INVESTMENTS (1994) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
511173247דובי אמריקה-ישראל בע"מDOBY AMERICA-ISRAEL LTD.חברה פרטיתפעילה
 1