חיפוש: א.ב. אילת קטיף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512032491א.ב. אילת קטיף - גלאט עלים יצרני ומשווקי חסה-גלאט וירקות עלים נקייםחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1