חיפוש: אקונרג'י

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515250934אקונרג'י השקעות בע"מECONERGY INVESTMENTS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514342427אקונרג'י מערכות בע"מECONERGY SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
514860725אקונרג'י ניהול איטליה 2 בע"מECONERGY MANAGEMENT ITALY 2 LTDחברה פרטיתפעילה
514477082אקונרג'י ניהול איטליה בע"מECONERGY MANGEMENT ITALY LTDחברה פרטיתפעילה
514460229אקונרג'י סאן בע"מECONERGY SUN LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514940196אקונרג'י סונן ישראל בע"מECONERGY SONNEN ISRAEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514530419אקונרג'י פלאואר 2 בע"מECONERGY FLOWER 2 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1