חיפוש: אל על

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
560016677קומסור אינבסטמנט פונד אל די סי על פי הודעת החברה מיום 5-12-2011 נגרע שם החברהCOMSOR INVESTMENT FUND LDCחברת חו"לנגרעה מהמרשם
511373466ר. ה. אל - על שווק ביצים (1989) בע"מחברה פרטיתפעילה
511373474ר. ה. אל - על תערובות בע"מחברה פרטיתפעילה
513754135א. סנפיר השקעות בע"מE. SNAPIR INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
510957699א.ג.ם. ספרות בע"מחברה פרטיתמחוקה
510258684אחוזת גוש 6043 חלקה 754 בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
510159783אחוזת וינשטיין בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510562333אחזקות בלומברג בעמחברה פרטיתפעילה
513621128אחזקות בנאמנות של עובדי אל-על בע"מחברה פרטיתפעילה
511131039אילן כרמל סוכנויות בע"מחברה פרטיתפעילה
513752907איתארט בע"מITART LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511187460אל - על שיווק וביצוע לבניה בע"מחברה פרטיתמחוקה
515250009אל על 8 רמת גן בע"מחברה פרטיתפעילה
513335083אל על בנגב בית ספר לנהיגה בע"מחברה פרטיתפעילה
520017146אל על נתיבי אויר לישראל בעמEL AL ISRAEL AIRLINES LTDחברה ציבוריתפעילה
540080785אל על תוצרת יין ומשקאות חריפים נתניהשותפות כלליתפעילה
511237505אל שר - מגרשי החלקה על הקרח בע"מחברה פרטיתמחוקה
540099611אל שרכה על ערביה לל תחף ואל הדאיאשותפות כלליתמחוקה
514164870אלי אל-על, רו"חELI EL-AL, CPAחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513782243אליהו אל-על בע"מחברה פרטיתפעילה