חיפוש: אלקחי 29

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514266204אלטנוילנד חברה לנאמנויות בע"מALTNEULAND TRUST COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
513251926ד"ר קליינשטרן רפואת שיניים בע"מחברה פרטיתפעילה
511392680טלאטק יעוץ הנדסי בע"מTELETECH ENGINEERING CONSULTING LTDחברה פרטיתמחוקה
514401058פרנס ושות' בע"מPARNES & COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
515013464תענוג הדרום בע"מSOUTHERN DELIGHT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1