חיפוש: אלף א.ש. חברה לניהול

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514937671אלף א.ש. חברה לניהול בע"מALEPH E.S MANAGEMENT COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
 1