חיפוש: אלמסעוד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512523275אורקידה (מתפרת אל-קוואסמה) בע"מORKIDA (AL-KAWASMI SEWING WORKSHOP) LTD.חברה פרטיתפעילה
 1