חיפוש: איזור תעשייה אילת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512071192שו-עם תיקון ציוד בנין בע"מחברה פרטיתפעילה
 1