חיפוש: אחד+העם+31

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513655555עזגד דניאל נדל"ן (2005) בע"מASGAD DANIEL REAL ESTATE (2005) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514633718עמית שטיינמן עו"דAMIT STEINMAN ADVחברה פרטיתפעילה
511940934פוראור ליוינג פרודקטס (ישראל) בע"מFOREVER LIVING PRODUCTS (ISRAEL) LTD.חברה פרטיתפעילה
513942292פיליפ וולדקס, חברת עו"דPHILLIP WALDOKS, ADVOCATE COMPANYחברה פרטיתפעילה
514930221פרסטק (ישראל) בע"מPRESSTEK (ISRAEL) LTDחברה פרטיתפעילה
512781287קזז השקעות וייעוצים בע"מKAZAZ INVESTMENTS AND CONSULTINGS LTD.חברה פרטיתפעילה
530000926ש. הורוביץ ושותשותפות חולפעילה
513254516שושנה גביש,עו"דSHOSHANA GAVISH, ADVחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515288934תעמי ייזום והשקעות בע"מTAAMI ENTERPRISES AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה