חיפוש: אזור תעשיה קניאל בן גוריון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512703281טיולי השלשה תיור בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1