חיפוש: אזור תעשיה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512624107אבני הדרום בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
511980708אבני חן (אילת) בע"מחברה פרטיתמחוקה
510099203אבני נתניה בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514370071אבנר קינל בע"מAVNER KINEL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512055062אברני השכרת נכסים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511816191אגוזית ניהול נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
512960584אגרוסנס בע"מחברה פרטיתפעילה
512478843אדו מתג בע"מEDO SWITCH LTDחברה פרטיתפעילה
511403123אדומים יעוץ פיננסי ושירותים כלכלים אילת 89 בע"מחברה פרטיתמחוקה
512168261אדי (ד. גרף) בע"מEDDY (D. GRAF) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512088220אדיל אחזקות בע"מADIL HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
510837578אדי-עבוד שבבי מדויק בע"מחברה פרטיתפעילה
513880948אדירים בפלסטיק בע"מADIRIM BAPLASTIC LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
511439804אדמית (א.ג.פ.) בע"מחברה פרטיתמחוקה
512744228אדקידק בניה בע"מADKIDAK BUILDING LTDחברה פרטיתפעילה
512605965אדר שיווק שיש בע"מADAR MARBLE MARKETING LTD.חברה פרטיתפעילה
511160996אודיס סינון (1986) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513860254אודם מדיקל בע"מODEM MEDICAL LTDחברה פרטיתפעילה
510520802אוטו אשקלון בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512959982אוטו דיגיטל בע"מOTTO DIGITAL LTDחברה פרטיתפעילה