חיפוש: אוסישקין 19

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512432105א. בכר ניהול (1997) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513298489דוקטור ליבשיץ - רפואה מתקדמתחברה פרטיתפעילה
510331796חלקה 16 בגוש 6746 בעמחברה פרטיתמחוקה
513715136עלי תאנה 2005 בע"מחברה פרטיתפעילה
513237370צמח בוכריס אחזקות בע"מZEMAH BUCHRIS HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514339274קרב מגע-מני מהבד בע"מחברה פרטיתפעילה
510593460רבליישן פלסטיקס שנות 70 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1