חיפוש: אוניקס תעשיות נעליים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511422032אוניקס תעשיות נעליים בע"מONYX FOOTWEAR INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתפעילה
 1