חיפוש: אודם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513663575סטון שירותי כוח אדם בע"מSTONE MANPOWER SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
513421461סיימן טכנולוגיות בע"מחברה פרטיתפעילה
513362863סיני גלבוע ושות' משרד עורכי דיןSINAI GILBOA & CO. LAW OFFICEחברה פרטיתפעילה
512617150סיקניק בע"מSYCANIC LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510688005סירקין - בוכנר מהנדסים יועצים בעמחברה פרטיתפעילה
515015592סלומון מהנדסים בע"מSALOMON ENGINEERS LTDחברה פרטיתפעילה
513401893סלנסקי השקעות בע"מSALANSKY INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512973405ספיירו פלסטיקס בע"מSPYRO PLASTICS LTDחברה פרטיתפעילה
510597800סריגי פיקולינו בעמחברה פרטיתפעילה
511160954ע. קרני הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
512212739עבודי נכסים יזום בניה והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513324012עדנה גזית בע"מEDNA GAZIT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513275420עודד גזית אחזקות בע"מODED GAZIT HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513275412עידית גזית- ברגר בע"מIDIT GAZIT - BERGER LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515042448עידן פלד בנייה יזמות וניהול פרויקטים בע"מIDAN PELED BUILDING ENTERPRISE AND PROJECTS MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513276543עינת גזית אחזקות (2002) בע"מEINAT GAZIT HOLDINGS (2002) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512482829עיתם - אופקים - ניהול עסקים וייעוץ בע"מחברה פרטיתפעילה
513275453עמוס גזית אחזקות 2002 בע"מAMOS GAZIT HOLDINGS 2002 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510469893עמוס גזית בע"מAMOS GAZIT LTD.חברה פרטיתפעילה
513996504עמית ל.ש. מבנים השקעות בע"מAMIT L.S. BUILDINGS & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה