חיפוש: תראבין א-צאנע (שבט)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514352863ו.ט. כיפופי דרום בע"מחברה פרטיתפעילה
515037893ת.ר. עבודות עפר וחקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1