חיפוש: תראבין א-צאנע(ישוב)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514645183מ.א.ע. חקלאות ועבודות בע"מM.E.A. AGRICULTURE & WORKS LTDחברה פרטיתפעילה
 1