חיפוש: תל יוסף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511690224"גלבוע" החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514909779אבי בן אהרון דגים בע"מחברה פרטיתפעילה
515064210אפיקורפ בע"מEPICORP LTDחברה פרטיתפעילה
514656883גילרוס מערכות בע"מGILROS SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
513447250דבקות בע"מחברה פרטיתפעילה
550015960דפוס "תל יוסף"שותפות מוגבלתפעילה
514758705חייט - תפעול אירועים בע"מחברה פרטיתפעילה
510550528יוסף גבאי-עבודות מרכבים למכוניות בע"מחברה פרטיתמחוקה
510777212כאדו-ויקינג מסחר כללי בע"מחברה פרטיתמחוקה
514323815כרמלית מכון קוסמטי בע"מחברה פרטיתפעילה
511004517לירן אספקת חמרי בנין בע"מחברה פרטיתמחוקה
512868415מדינת הים התיכון בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540136272פארט אימפורטשותפות כלליתפעילה
513868646פופ ריידר רכב חשמלי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514083351קבוצת נמרוד ס' בע"מחברה פרטיתפעילה
510647662שטג חברה להשכרת ולתיקון ציוד לבנין בעמחברה פרטיתמחוקה
513098301תל יוסף נכסים בע"מTEL YOSEF ASSETS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513617688תל יוסף רכב חשמלי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1