חיפוש: תל אביב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514609262א.ל.י. בסט סורס בע"מחברה פרטיתפעילה
515199644א.ר ממיה שיווק מזון וירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
515074557אדסינק טרק. מערכות אופטימיזציה דיגיטליים בע"מADSYNC TRAK. DIGITAL OPTIMIZATION SYSTEMS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515226702אופ אר אקס בע"מOPHRX LTDחברה פרטיתפעילה
514840339אינקוד השקעות אינטרנט בע"מחברה פרטיתפעילה
513598128בוטנוקאפ בע"מBOTANOCAP LTDחברה פרטיתפעילה
540249927ג.ג.א. השקעות קדמהG.G.U. KEDMA INVESTMENTSשותפות כלליתפעילה
512096868גרנית הכרמל אחזקות תיירות בע"מGRANITE HACARMEL TOURISM HOLDINGS LTD.חברה פרטיתפעילה
512013467גרנית הכרמל אחזקות תעשיה בע"מGRANITE HACARMEL INDUSTRIES HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
512853276הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מTHE TEL AVIV - YAFO ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.חברה פרטיתפעילה
510275910חברת חלקה 116 בגוש 6747 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510418205חברת ש בן דוד בעמחברה פרטיתפעילה
514973544טי. איי. יו. ניהול קרן מומנטום בע"מT.A.U. MOMENTUM FUND MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514198522כנען שנהב אדריכלים בע"מחברה פרטיתפעילה
514525393מדלידר אפ סי אי בע"מMEDLEADER FCE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512726159פאי מכשירים פיננסיים בע"מPI FINANCIAL INSTRUMENTS LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
513467159פאי ניהול שותפויות בע"מPIE PARTNERSHIPS MANAGEMENTS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
511857526פוליגון שרותי תכנון ועריכת מעגלים מודפסים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510640451ר ברשק בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1