חיפוש: תלמי יפה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514672799אוברי גינסברג אחזקות בע"מAUBREY GINSBERG HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514335033אי דיל יה בע"מI DEAL YA, LTDחברה פרטיתפעילה
513881367אלי סיני השקעות ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
540206521גד"ש ג"תשותפות כלליתפעילה
513022574גני יפה 2000 בע"מGANEY YAFE 2000 LTDחברה פרטיתפעילה
513655571י. קרמזין רו"חחברה פרטיתפעילה
513376202יער דעת יעוץ מערכות מידע בע"מYAAR KNOWLEDGE INFORMATION SYSTEMS CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
513791020לוגו פיתוח הנדסי בע"מחברה פרטיתפעילה
512043233ראול כץ - ניהול פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1