חיפוש: תלמי יוסף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514368190אבי קראדי - משק פרחים 2009 בע"מחברה פרטיתפעילה
515176501אלומיניום קונסטרקשין אחזקות ג'י.אם. בע"מחברה פרטיתפעילה
514174838אליק - אלי כהן בע"מחברה פרטיתפעילה
515189025אקספו- ווג' בע"מEXPO - VEG LTDחברה פרטיתפעילה
540182904גדולי סוזןשותפות כלליתפעילה
540164993גידולי מזלשותפות כלליתפעילה
514647122ג'יי.איי. סחר בע"מJ.I. TRADING LTDחברה פרטיתפעילה
514855766גן גידולי שדה בע"מחברה פרטיתפעילה
512256181דפ - שיווק פרחים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512728767ח.ק.מ. חקלאות מתקדמת בע"מC.K.M. ADVANCED AGRICULTURE LTD.חברה פרטיתפעילה
512801861נט"ף - נגב טרנזיט פרחים בע"מN.T.F. - NEGEV TRANSIT OF FLOWERS LTD.חברה פרטיתפעילה
512428905פרחי אבי קראדי בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513863415קוואליטי ווג' בע"מQUALITY VEG. LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512529975קלטיב - שירותי חיטוי קרקע בע"מCULTIV - SOIL DISINFECTION SERVICES LTD.חברה פרטיתפעילה
514902592רזי הדרום שיווק תוצרת חקלאית בע"מRAZEY HADAROM AGRICULTURE MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
515005585רזי ישראל דרום שירותי אריזה ומיון בע"מRAZEY ISRAEL DAROM SORTING AND PACKAGING SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
512330580ת.א.נ.ה.חברה לבנין בע"מחברה פרטיתפעילה
 1