חיפוש: תלמי ביל"ו

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515287340חביב ללזרי בע"מחברה פרטיתפעילה
510326143חלקה 680 בגוש 6158 בעמחברה פרטיתמחוקה
514753896פלורה יצוא ש.ג. ישראל בע"מFLORA EXPORT S.G. ISRAEL LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1