חיפוש: תלמי אליהו

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515169290א. מגן חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513628271אופיר מ.ט. אחזקות בע"מOPHIR M.T. HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
511977951אן - בן אינסטלציה בנין ופתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512064262גומקו יזמות בע"מGOMACO ENTERPRISES LTD.חברה פרטיתפעילה
513155564ח.ל.ה. חקלאות ללא הדברה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514683333מ.א.מ - שיווק תוצרת חקלאית בע"מM.A.M - MARKETING AGRICULTURE PRODUCTS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514070283מ.ב.נ.ג.ד יזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
511938664מובילי מבשרת השלום (1994) בע"מחברה פרטיתפעילה
513984054מחוז דרום ניהול פרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
513849729מידור סוכנויות סחר ושיווק בע"מMIDOR AGENCIES MARKETING AND TRADE LTDחברה פרטיתפעילה
514500339מיומנות טכנולוגיות שיווק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513351577משתלת מגן בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513312249נובל - דלקים ושמנים בע"מחברה פרטיתפעילה
513530642ע.ד. יבולים בע"מחברה פרטיתפעילה
513705194ע.ד. ירוקים בע"מחברה פרטיתפעילה
513264390עודד את עמית חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
514758424עמיאב ת.א יבולים בע"מחברה פרטיתפעילה
514468966קסם ירוק א.ס בע"מGREEN MEGIC A.S LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1