חיפוש: שקף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513521500א.י. תרשיש מימון והשקעות בע"מA.Y. TARCHIS FINANCING & INVESTMETS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512998931א.י.א. היעלים בע"מA.Y.A. HAYEE'LIM LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
550012181אביגיל 1992 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
512600784אגת חקלאות ותיירות בע"מAGAT AGRICULTURE AND TOURISM LTD.חברה פרטיתפעילה
511916082אור-חן גידולים חקלאיים בע"מOR-CHEN AGRICULTURAL GROWING LTD.חברה פרטיתפעילה
550012306אורפזן שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
514930544אי.ג'י.אס פרוג'קט (אגריקלצ'ור סטודנטס) 2013 בע"מA.G.S PROJECT (AGRICULTURE STUDENTS) 2013 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514450147אקו אנד לוגי מערכות בע"מECO & LOGI SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
515099208ב.ר.א.ל.מ יזמות ובניה בע"מB.R.A.L.M INITIATIVES AND CONSTRUCTIONS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513365957ד.ג. עיצובים ופרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
512761958ד.ע.ד גידולים חקלאיים בע"מחברה פרטיתפעילה
514428002האיכר יבולים מהכפר בע"מחברה פרטיתפעילה
550012207טלניב שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
514480029י.ד.י כץ מהנדסים בע"מY.D.Y KATS ENGINEERS LTDחברה פרטיתפעילה
550011282יבולי אסףשותפות מוגבלתפעילה
550011290יבולי ניריתשותפות מוגבלתפעילה
513642652לידור - חברה לכ"א וסיעוד בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550012199מטר-טללים שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
550012173נופרן שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
514613157ע.ש.ר שיווק פרוייקטים בע"מE.S.R MARKETING PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה