חיפוש: שער הגולן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550016109אל מול גולן - תיירות ואירוחשותפות מוגבלתפעילה
515088946אנרגיה שה"ג שער הגולן בע"מGOLAN GATE SH"G ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
512624461ג.כ.צ. ניהול שירותי הקרנה בע"מG.C.Z. RADIATION SERVICES MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513029975גולן מוצרי פלסטיק בע"מGOLAN PLASTIC PRODUCTS LTDחברה ציבוריתפעילה
513825976גולן מוצרי פלסטיק השקעות 2006 בע"מGOLAN PLASTIC PRODUCTS INVESTMENTS 2006 LTDחברה פרטיתפעילה
550001366גולן מוצרי פלסטיק שער הגולןשותפות מוגבלתפעילה
550017586גולן שירותי הקרנה שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
540243367פרויקט סולארית בשער הגולןשותפות כלליתפעילה
512996406שער הגולן ניהול ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
510047285תאם בעמחברה פרטיתמחוקה
 1