חיפוש: שמיר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512695776אינריי בע"מINRAY LTD.חברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
511540734אספקט אופטיקה בע"מASPECT OPTICS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515095594גיזמוקס טרנספוזישן בע"מGIZMOX TRANSPOSITION LTDחברה פרטיתפעילה
513383877מ.ג.ו. בראנדס בע"מM.G.V. BRANDS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514814565מאיושקה בע"מMAYUSHKA LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513554089עיט - עמלני פיתוח טכנולוגי בע"מAIT - AMLANI TECHNICAL DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514099498פוטולוקס בע"מPHOTOLUX LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512540329קיבוץ שמיר אחזקות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514879550שחק שמיר בע"מSHAHAK SHAMIR LTDחברה פרטיתפעילה
513507574שלא"ג תעשיות בע"מSHALAG INDUSTRIES LTDחברה ציבוריתפעילה
520043639שלאג שמיר תעשיות בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת מרצון
514632868שמיר אופטיקה אחזקות בע"מSHAMIR OPTICA HOLDING LTDחברה פרטיתפעילה
512742883שמיר אור בע"מSHAMIR OR LTD.חברה פרטיתפעילה
520043647שמיר חברה לאופטיקה מתקדמת בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת מרצון
513801274שמיר ישראל שיווק אופטיקה בע"מSHAMIR ISRAEL OPTICAL MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
513140723שמיר מוצרים אופטיים מיוחדים בע"מSHAMIR SPECIAL OPTICAL PRODUCTS LTDחברה פרטיתפעילה
550017818שמיר תעשיות (שותפות מוגבלת)שותפות מוגבלתמחוקה
513659565שמיר תעשית אופטיקה בע"מSHAMIR OPTICAL INDUSTRY LTDחברה פרטיתפעילה
540238086שמיר-יונירום אנרגיה חלופיתשותפות כלליתפעילה
511634461תבל"ג שמיר בע"מTAVLAG SHAMIR LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1