חיפוש: שלומית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513224808א.פ. קיסר המנופים (2002) בע"מחברה פרטיתפעילה
512776709נורית אילן בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
515281533קור הצפון פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1