חיפוש: שלוחות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511124356יופ"י חברה לשיווק מוצרי מיקרו - ויו (1986) בע"מחברה פרטיתמחוקה
550005706מיקרו ויו פרודקטסשותפות מוגבלתפעילה
540187317ממ"ש דוכן דגיםשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
512293168שלטרון שילוט אלקטרוני בע"מSHELETRON ELECTRONIC SIGN SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
 1