חיפוש: שיבולים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512117185אבי ונתן סיני בע"מAVI & NATAN SINAI LTD.חברה פרטיתפעילה
511745507אחים אלעזרי בע"מחברה פרטיתפעילה
512277526חנוך קידוחים (1996) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514497502ירון משה כלכלה ומיסים בע"מYARON MOSHE ECONOMY AND TAX LTDחברה פרטיתפעילה
511235574ס.ח.ר. שופרא - שוק (1987) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1