חיפוש: שושנת העמקים (רסקו)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513437517אמין מערכות מים בע"מAMIN WATER SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
514615046אקוונוס אנרג'י בע"מAQUANOS ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
514891910אקוונוס ייעוץ בע"מAQUANOS CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
513767806ברק גוטמן אחזקות בע"מBARAK GUTTMANN HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514757566נ.ע.י.ם אליס בע"מN.A.I.M ELISE LTDחברה פרטיתפעילה
 1